לפרטים חייגו:
073-215-8309

קבלן רשום


תעודת קבלן רשום

הגדלת סיווג 


בתום 12 חודשים מתאריך אישור סוגו הקודם של הקבלן, רשאי הקבלן לפנות לרשם הקבלנים בבקשה להעלות את סיווגו בדרגה אחת אם הוכח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש. כדי להעלות את הסיווג נדרש, הקבלן נדרש להוכיח כי בעבודותיו עמד ב-80% לפחות מההיקף הכספי המרבי לפי סיווגו של הקבלן או במקרה של בנייה למגורים 80% מן ההיקף הכולל במ"ר של תקרת הסיווג שלו הוא מורשה.

רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל