לפרטים חייגו:
073-215-8309

קבלן רשום

  תעודת קבלן רשום

  דיווח על עובדים אחראיים רשם הקבלנים לפי סעיף 4(א)(6) 


  רשם הקבלנים עורך בדיקות שנתיות ושולח מכתבים לקבלנים רבים לצורך בדיקתם בעמידה בתנאי הרישיון הקבלני המאושר להם.
  מכתב הדרישה נשלח גם בדואר רשום וגם בתיבת המייל המעודכנת אצלם רשם הקבלנים, אך הם קבלתם אותו במייל, עליכם להתייחס אליו כנמסר לנמענו.
  מכתב הדרישה דורש מהקבלן להמציא מסמכים ולשלוח בתוך 30 יום, למלא הצהרה על העבודות אותם בצעו העובדים המקצועיים, העובדים הרשומים בבסיס החברה אצלו במהלך השנה החולפת. כמו כן יידרש הקבלן לצרף תלושי שכר וכן דוח מעסיקים עבור העובדים הממשיכים בחברה.
  ההגשה צריכה להתבצע באמצעות טופס מקוון אותו נדרש למלא ראשית הקבלן וטופס מקוון נוסף אותו יידרש למלא כל עובד מקצועי שממשיך בתפקידו בחברה.
  לאחר ההגשה הדו כיוונית הן מצד הקבלן והן מצד העובדים. הבקשה תקלט ברשם הקבלנים.
  חשוב לזכור כי אי מענה לפניות הרשם כגון מכתב דיווח עובדים אחראיים וכדומה תחשב להתעלמות החברה מפניות רשם הקבלנים והוא ראשי לבטל את הרישיון הקבלני של החברה. באופן חד צדדי מבלי לאפשר לכם לטעון כל טענה שהיא.

  מה קורה לאחר הגשת הדרישה לדיווח עובדים מקצועיים?
  הוועדה תדון במסמכים שצרפתם ובהצהרת הקבלן ובכך תחליט על סמך הדברים, אם לאשר את העובדים להמשיך לכהן בסיס רישום בחברה או לדחות אחד מהם.

  רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!   מאמרים  בנושא

   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל

   תפריט נגישות