לפרטים חייגו:
073-215-8309

קבלן רשום

  תעודת קבלן רשום

  הוצאת רישיונות למכסות העסקת עובדי שטחים בבניין בתחומי ישראל 


  במאמר זה נסקור את כל הדרישות לצורך הקמת הבקשה. מהו הליך הוצאת מכסות לעובדי שטחים וכ"ו.

  עובדי שטחים בענף הבניין היינו מוצר נדרש מאוד בתחום הבניין, כיום שוהים בישראל קרוב ל- 100,000 בעלי היתר עבודה בענף הבניין בלבד! אשר נושאים אישור עבודה ושיהיה בישראל חלקם בעלי אישורי לינה בישראל אך רובם הגדול חוזרים יום יום אל ביתם בגדה המערבית ובשטחי הרשות הפלסטינאית.

  את הבקשה למכסת עובדים פלשתינאים בענף הבניין יש להגיש למשרד המת"ש ( מדור התשלומים) של לשכת האוכלוסין , ישנם 9 מדורי תשלומים ואת הבקשה להקצאה יש להגיש בלשכה בה מנוהלת השומה של מגיש הבקשה  ( לאיזה נפת מס הכנסה משתייך העסק).

  בבקשת ההקצאה לעובדים בענף הבניין יצטרך הקבלן להוכיח וללמד את הוועדה הדנה בעניין הקצאה בתחום הבניין כי יש לו פרויקטים " על הקנה" אותם הוא מבצע כיום/ עומד לבצע בעתיד  ולהם דרושים לו עובדי השטחים המכונים גם "עומל אל דפה" בערבית שפרושו= עובדי גדה.

  תחת העמודה – פרויקטים :

  יציג המבקש את "סוג הפרויקט" בוא ניתן לבחור ב 1 מתוך האפשרויות  וכנ"ל גם את "סוג העבודה" יבחר מתוך האפשרויות העולות.

  אם יש יותר מפרויקט אחד ניתן למלא שורה נוספת לכך- כמו באיור למעלה.

  מבחינת היקפי הפרויקט כספית /מטרים יש להציג את חלקו של המבקש ולא של כך סך הפרויקט בכללותו.

  לבסוף יש לציין גם את שמו של מנהל העבודה הממונה באתר העבודה של הפרויקט.

  על מגיש הבקשה הקבלן להציג בטבלת אקסל את כתובת הפרויקט , היקף הפרויקט במטרים/ בש"ח וכן את תאריך ההתחלה ואת צפי תאריך הסיום של כל פרויקט ופרויקט, כמו כן יש להזין את שמו של מנהל העבודה הממונה בפרויקט ופרטים נוספים אודותיו.

   

  בעמודת " אישור מחזור כספי

  יזין הקבלן את שם המייצג שלו (רו"ח) ,מס' רישיון מייצג, וכן להציג 2 מחזורים כספים של השנים שקדמו לבקשה לצורך העניין אם הבקשה מוגשת בשנת 2018 יש צורך להציג מחזורים כספיים לשנים 2016,2017 בלבד

   

  תחת הכותרת " פרטי הבקשה"

  יציין המבקש/ הקבלן את פרטיו האישיים וכן את כמות העובדים המבוקשת לכל הפרויקטים שפורטו, כמו כן את סמל המעסיק במת"ש.

  קבלן רשום בסיווג כגון ג'1-100 שמגיש בקשתו בפעם הראשונה להקצאת מכסת היתרי העסקה לעובדי בניין פלסטינים יכול לדרוש לרוב עד כ- 20 עובדים אך לוועדה המייעצת הסמכות לקבוע את הכמות שתאושר לקבלן בסופו של דבר, ברוב המקרים תאושר כמות חלקית.

  בנוסף לבקשת הקצאת בניין שהיא למעשה קובץ אקסל (Excel) יש למלא נוהל בדבר " טופס בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין" –זהו מסמך בן 14 עמודים ומתוכם 2 תצהירים של רואה חשבון המבקש וכן עו"ד בתצהיר אימות חתימה.

  ב"נוהל" זה מתחייב הקבלן ומצהיר מספר הצהרות בדבר העסקה נאותה של עובדי השטחים כמועסקים אצלו באופן ישיר ובלעדי וכמו כן עליו למלא שוב את פרטיו האישיים ולחתום לאורך כל עמודי הנוהל.

  בבקשה זו ניתן לצרף טופס יפוי כח לעובד החברה/ רואה חשבון/ עורך דין שיוכלו לשאת ולתת עם המת"ש אחרת כל מסמך ואישור ידרשו את אישורו של הקבל ולא ינתן שירות למישהו אחר.

   

  הגשת בקשות להקצאת מכסת עובדים במדור התשלומים זהו עסק למקצוענים בלבד!

  ברצונך להגיש בקשה ? אנו נעשה עבורך את כל עבודת איסוף המסמכים וכן נמלא את כל הבקשה במלואה עד להגשתה והוצאת רשיונות עובדי השטחים שלך, צור קשר ושאל אותנו עלויות ההליך.

   

  הגשת בקשת הקצאה למכסת עובדי בניין פלסטינאים שנת 2019.

  קבלן רשום רשאי לקבל היתר להעסקת עובדי שטחים ("עומאל דפה") לצורך עבודות ופרויקטים שהוא מבצע ו/או עתיד לבצע.

  הגשת הבקשה מצריכה איסוף פרטים טכנים רבים וסדרת מסמכים נוספים שהם נספחים לבקשה, העיסוק בהגשת בקשה רווי פניות וצריך להכיר את התחום על מנת להגיש בקשה מסוג זה מדוייקת ונכונה אשר נענת באופן מהיר על ידי הוועדה למכסת עובדי בניין העסקת פועלים שטחים? פנה אלינו עוד  היום

  רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!   מאמרים  בנושא

   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל

   תפריט נגישות