לפרטים חייגו:
073-215-8309

קבלן רשום

  תעודת קבלן רשום

  מיהו רשם הקבלנים? 


  תחום הרישוי ורישום הקבלנים בישראל הוא עבודתו של רשם הקבלנים |  רשם הקבלנים הוא הגוף/ מחלקה בתוך משרד הבינוי השיכון ומושבו בירושלים

   

  רשם הקבלנים אמון על מספר נושאים והם בתפקידו מכוח החוקים והתקנות, בין תפקידיו, לרכז את תחום רישום הקבלנים ובתוך כך שלילת רישיון של קבלנים מטעמים שמפורטים בחוק, בסמכויותיו של רשם הקבלנים לדון ולהחליט גם בנושא "תליית רישיונות" של קבלנים רשומים.

  רשם הקבלנים עוסק גם בריכוז תלונות נגד קבלנים רשומים וקבלנים שאינם רישום וכן בסמכותו לפעול נגדם וכל זאת במסגרת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט- 1969.

   

  מיהו רשם הקבלנים ?

  רשם הקבלנים הוא תפקיד המתקבל במינוי על ידי שר השיכון והבינוי והוא אחראי לניהולו של אגף רישום קבלנים באגף אשר מיקומו בכתובת קלרמון גאנו 3 ירושלים.

  רשם הקבלנים הוא הסמכות העליונה לקבוע בתיקים ובקשות המוגשות לו על ידי ציבור הקבלנים בישראל.

  באשר לבקשות המוגשות לרשם הקבלנים וכמו כל "רשם" בכל סמכות מעין שיפוטית כגון זאת בידיו של רשם הקבלנים האפשרות להחליט האם לקבל את הבקשה במלואה או מצד שני לקבל את הבקשה בתנאים או לדחות את הבקשה.

  כמו לכל רשות מנהלית הפועלת מכוח חוק, לרשם הקבלנים ישנם זמנים קבועים בחוק לתת את המענה לבקשות המוגשות לפתחו, כמו כן הוא גם מחויב באישור נתקבל וגם זאת בתוך מסגרת זמן הקבועה בתקנות.

   

  מי יכול להגיש בקשה לרשם הקבלנים ?

  כל העונה לדרישות הרישום בין אם הוא עצמי המבקש להירשם לענף משנה מתוך הניסיון שצבר ובין אם הוא מהנדס עם ניסיון הרלוונטי לרישום יכול לבצע הגשה של בקשה לרשם הקבלנים, אם הוא עושה זאת בעצמו או אם הוא עושה זאת על ידי מיופה כוח מטעמו בכל הקשור לייצוגו מול רשם הקבלנים.

   

  כיצד מוגשת הבקשה לרשם הקבלנים ?

  החומר הנאסף והמוגש צריך להיות מוגש כטופסי מקור , חתימות עודך הדין ובאם נדרש גם חתימות רואי החשבון צריכות להימסר כמקור לרשם הקבלנים, כמו כן חלק מן התעודות המוגשות בבקשה לרישום קבלנים צריכות גם הן להיחתם נאמן למקור ע"י עו"ד המאמת אותן, יש להגיש את החומר במסירה פיזית בקבלת ההל של רשם הקבלנים, בעת המסירה יוכל המוסר לקבל אישור "נתקבל" מאת קבלת הקהל של רשם הקבלנים.

  דרך נוספת , באחרונה השיק רשם הקבלנים כתובת מייל בה ניתן לשלוח בקשות באופן מקוון, לאחר שליחת המייל יתקבל אצלכם הודעת מייל אוטומטית מאת רשם הקבלנים, שתאשר את התקבלות הבקשה אצלם, הכתובת למשלוח בקשות , [email protected]

   

  כיצד מחליט רשם הקבלנים בבקשתי?

  הבקשה המוגשת מתקבלת אצל פקידות הרישום באגף רשם הקבלנים, את הבקשה בודקים בדיקת תקינות ומוודאים שכל המסמכים נמצאים ברורים ותקינים, לאחר שלב קבלת הבקשה ואישור תקינות הבקשה , הבקשה מועברת להמתנה לוועדה המייעצת של רשם הקבלנים אשר דנה ביחד עם רשם הקבלנים בעצמו.

  הוועדה בוחנת את הנתונים המוגשים לה ומהווה כחבר יועצים מקצועי עבור רשם הקבלנים בכל קשור להיבטים המקצועיים ולשיקולים הנשקלים במסגרת הדיונים בבקשות המוגשות לאישורן או דחייתן.

  אפשרות נוספת ושכיחה היא, רשם הקבלנים יזמין אותכם בפני וועדה פתוחה (הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים) במהלך הוועד תידרשו להוכיח יידע ולהגן על תצהיר הניסיון אותו הגשתם כחלק מבקשתכם, זמן הריאיון מול הוועדה הוא כ 15 דקות בהם אתם נשאלים שאלות מקצועיות מתוך ניסיונכם שנצבר.

  בסוף הוועדה לא תקבלו תשובה אלא בתוך כ 14 ימים תשלח התשובה לכתובת הדואר שלכם במכתב.

  כמה זמן המתנה מיום שהוגשה הבקשה לרשם הקבלנים?

  זמני המענה של רשם הקבלנים מעוגנים תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), תשמ"ח- 1988 ובסעיף 5 ניתן לראות כי לרשם הקבלנים יש עד 60 ימים לתת מענה אישור או דחייה בבקשה המוגשת.

   כמו כן הרשם ייתן בתוך 14 ימים הודעת-  נתקבל תקין/ נתקבל בתיקונים למגיש.

   

   

   

  רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!   מאמרים  בנושא

   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל

   תפריט נגישות